Chính sách bảo mật tại Dailyscent'store

Thông tin của bạn trên Dailyscent’store
Chúng tôi cam kết không cung cấp bất kỳ thông tin của bạn đã tương tác với Dailyscent’store, cho bên thứ ba. 
Tất cả các cookies nếu có, chỉ lưu lại trên trang local. 
Các thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, thanh toán…đều được bảo mật.

Dailyscent’store sẽ chịu trách nhiệm nếu các thông tin này bị bán bởi Dailyscent’store.

Các thông tin liên quan đến thanh toán: thẻ, chuyển khoản, visa, trả góp…. đều được bảo mật theo quy định của pháp luật hiện tại.